lopers.jpg

Kosten en vergoedingen Rugtriatlon


In verreweg de meeste gevallen wordt een belangrijk deel van de Rugtriatlon vergoed door uw zorgverzekeraar, vanuit uw aanvullende verzekering.
De (niet verplichte) vervolgtraining in het 2e half jaar wordt door uzelf betaald. Wij hanteren hiervoor ons Fysio Fitness tarief.
Wanneer er geen vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk is en u heeft wel een werkgever, dan is het soms ook mogelijk dat uw werkgever een bijdrage levert aan de kosten. Wij overleggen dit eventueel graag met uw werkgever.