kinderen.jpg

 

 

Huishoudelijk regelement Zorgwaard vof

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen
geldende normen en waarden te gedragen.
In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet
worden gerookt.
Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de
wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen
in aanwezig zijn.
Zorgwaard is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of
diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
Zorgwaard is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in
het pand of buitenterrein (auto, fiets).
Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen
overlast van ondervinden?
Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te
melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen.
Uw fysiotherapeut zal u dan op afgesproken tijd ophalen. Wanneer u
10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling
nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. door de
receptioniste aan te spreken of bij haar afwezigheid op de bel op de
balie te drukken!
Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw
afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende
afspraken op invullen.
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel
of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk
letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de
fysiotherapeut hebben gehouden.
Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht
passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn
genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die
niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te
brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het
weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw
zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te
lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met
vrijwel alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks
declareren bij uw verzekeraar. U kunt ook kijken op:
www.defysiotherapeut.com
Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of
lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat
Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide
personen.
Indien u in bezit bent van een Niet Reanimeren Vignet bent u zelf
verantwoordelijk om dit kenbaar te maken bij uw therapeut.

Versie 1.3
April 2018