lopers.jpg

Schrijftraining

Het leren schrijven is een probleem waar kinderen, leerkrachten en ouders regelmatig mee worden geconfronteerd. Bij veel kinderen wordt het schrijven spelenderwijs opgepakt en kan de steeds moeilijker wordende taak goed worden uitgevoerd. Bij een aantal van hen zien we echter problemen ontstaan met schrijfhouding, de netheid, het vormen van letters, het op de lijn schrijven, concentratie, kramp in de vingers etc.

Waar ligt het probleem?

 De onderliggende oorzaak van het schrijfprobleem is meestal complex en vraagt om een zorgvuldige analyse. Wat bijvoorbeeld onderzocht kan worden:

  •       De schrijfhouding, penvatting, ligging van papier.
  •        Schrijftempo.
  •      Verkramping van de hand.
  •        Moeite met het vormen van letters en cijfers.
  •     Sensomotore ontwikkeling.
  •         De ontwikkeling van de grove en fijne motoriek.

Naast het onderzoek van het kind nemen we ook graag contact op met de leerkracht. Zij zien de kinderen dagelijks schrijven en kunnen veelal goed vertellen wat ze zien gebeuren tijdens het schrijven. Ook tijdens het verloop van de therapie blijft het contact tussen leerkracht en therapeut essentieel. Tevens wordt door de dubbele stimulering het voor het kind makkelijker gemaakt de nieuw aangeleerde handelingen op school toe te passen.

Hoe kan de schrijfontwikkeling worden verbeterd?

In de praktijk werken we met schrijfoefeningen die zo veel mogelijk inspelen op de belevingswereld van het kind. Daarnaast oefenen we met spelmateriaal vaardigheden die nodig zijn voor het schrijven. Als je kind een schrijfhulpmiddel nodig heeft, dan zijn er in de praktijk verschillende grippers/pennen en potloden aanwezig, die je kind eens uit kan proberen. Door het aanbieden van haalbare stappen, is het ons doel dat uw kind het schrijven weer als een positieve uitdaging gaat ervaren.

Link: vragenlijst leerkracht.

De schrijflijst is een lijst die ingevuld dient te worden door de leerkracht. Op deze manier wordt de hulpvraag rondom het schrijven meer inzichtelijk. Tevens geeft het informatie over het huidige schrijfgedrag van het kind in de klas.