kinderen.jpg

Voorkeurshouding van uw baby.

Soms heeft een baby de voorkeur om met zijn hoofd meer op één bepaalde zijde te liggen. We spreken dan van een voorkeurshouding. Als een baby te lang in zijn voorkeurshouding ligt, ontstaat een scheef of afgeplat hoofd, omdat de schedel van een baby nog erg zacht is. Afgeplatte hoofden komen steeds vaker voor nu ouders geadviseerd wordt hun baby alleen nog maar op de rug te laten slapen om het risico op wiegendood te verkleinen. Op dit moment heeft ongeveer één op de tien baby's een scheef hoofd ten gevolge van een voorkeurshouding.

Wat is het gevolg van een voorkeurshouding?

Naast het feit dat een scheef hoofd niet zo mooi is, kan een voorkeurshouding ook gevolgen hebben voor de motorische ontwikkeling. Een baby met een voorkeur beweegt zijn armen en benen soms niet evenveel, kan vaak niet goed recht liggen en houdt zijn hoofd niet goed in het midden. Het eenzijdig bewegen van een baby kan zo uiteindelijk een belemmering vormen voor zijn verdere motorische ontwikkeling.

Hoe kunt u een voorkeurshouding voorkomen?

Het is van belang dat u meteen vanaf de geboorte veel variatie in de houding aanbrengt en alert bent op het ontstaan van een voorkeurshouding. Voorkomen is nog altijd makkelijker dan genezen. Uw baby loopt in de eerste drie levensmaanden het grootste risico op een afgeplat hoofd. De volgende adviezen bij het slapen, spelen en verzorgen kunnen in de meeste gevallen een voorkeurshouding voorkomen.

Slapen

Als uw baby (op zijn rug!) in zijn bed ligt te slapen, draait u het hoofd afwisselend naar links of naar rechts. Uw baby mag niet op zijn zij of op zijn buik slapen, vanwege het risico op wiegendood.

Spelen

Zorg voor licht- en geluidsprikkels van verschillende kanten wanneer uw baby in de box ligt te spelen. Op die manier zal uw baby zijn hoofd afwisselend naar beide zijden draaien. Het is erg belangrijk om uw baby in de box, onder toezicht, ook regelmatig op zijn buik te laten spelen. Wij adviseren om dit minstens 3 keer per dag te doen. Bij buikligging leert de baby zijn hoofd goed op te tillen en de baby ligt niet op zijn hoofd. Leg hierbij de armen van uw baby naar voren, zodat hij op de ellebogen kan steunen. Op deze manier kan uw baby zijn hoofd gemakkelijker optillen en in het rond kijken. U kunt uw baby hierbij helpen door zacht op zijn billen te drukken en deze vast te houden. Dit geeft de baby houvast.
U kunt uw baby ook overdag, onder toezicht, op zijn zij leggen om te spelen. Let er op dat uw baby afwisselend op zijn linker- en rechter zij ligt.
Verzorgen
Zorg ervoor dat u uw baby afwisselend links en rechts liggend voedt. Bij borstvoeding gebeurt dit automatisch. Bij flesvoeding vraagt het soms wat oefening om uw baby op beide armen te kunnen voeden.
U kunt stimuleren dat uw baby recht vooruit kijkt, door recht voor hem te gaan staan bij het voeteneinde als u hem verzorgt en verschoont en door voor hem te gaan zitten als hij op zijn buik speelt.
Wat kunt u doen als uw baby toch een voorkeur ontwikkelt?
Als uw baby toch een voorkeurshouding ontwikkelt, dan is het van belang dat u juist de niet-voorkeurszijde stimuleert. In het algemeen kijkt een baby graag naar het licht. Door het bedje om te draaien of andersom op te maken, kunt u proberen uw baby naar de niet-voorkeurszijde te laten kijken. Als uw baby slaapt, draait u zijn hoofd naar de niet-voorkeurszijde. Meestal is de slaaphouding van een baby moeilijk te beïnvloeden. Zodra u de kamer verlaat heeft uw baby vaak zijn hoofd al weer gedraaid.

Daarom is het heel belangrijk om juist als uw baby wakker is te stimuleren dat het naar de niet-voorkeurszijde kijkt. Plaats bijvoorbeeld opvallend speelgoed aan de niet-voorkeurszijde van de box. Als u uw baby optilt, kunt u hem zo dragen dat hij naar zijn niet-voorkeurzijde moet kijken. Ook de flesvoeding geeft u zo, dat uw baby naar de niet-voorkeurszijde moet draaien om u te kunnen zien.. Ga bij het verzorgen en verschonen zo staan dat uw baby naar de niet-voorkeurszijde moet draaien om u te kunnen zien.

Kinderfysiotherapie

Soms is een voorkeurshouding hardnekkig en moeilijk te corrigeren. Als u de adviezen goed gevolgd hebt en de voorkeurshouding blijvend is, kan de hulp van een kinderfysiotherapeut nodig zijn. De kinderfysiotherapeut zal uw baby stimuleren in de ontwikkeling van de niet-voorkeurszijde en u als ouder instructies geven ten aanzien van het oefenen met de baby en het handelen in de dagelijkse verzorging. Daarnaast kan de kinderfysiotherapeut een zogenaamde PCM (plagiocephalometrie; een soort omtrekmeting van het hoofd) uitvoeren, waarbij duidelijk wordt in hoeverre het hoofd afgeplat is. De kinderfysiotherapeut komt bij u thuis en zal uw baby stimuleren in de ontwikkeling van de niet-voorkeurszijde. Tevens kan zij u als ouder instructies geven ten aanzien van het oefenen met de baby en het handelen in de dagelijkse verzorging. Voor de zogenaamde 'aan huis' behandeling is een verwijzing van de arts/consultatie bureau nodig.
Bekijk ook onze folder 'Mijn baby heeft een voorkeurshouding. Wat nu?'
En de informatie op deze website: 'Hoofdmeting bij een voorkeurshouding: plagiocephalometrie.'