fietsers.jpg

Fysiotherapie op haptonomische basis

Bij fysiotherapie op haptonomische basis is er meer aandacht voor wat u zelf met uw lichaam kunt. U wordt zich door de therapie meer bewust van spanningen, emoties of blokkades die mede oorzaak kunnen zijn van de lichamelijke klachten. Door deze bewustwording ontstaan meer mogelijkheden om met uw klachten om te gaan. Tevens krijgt u meer inzicht in het ontstaan van de klachten en hoe u ze mogelijk in de toekomst kunt voorkomen. De fysiotherapie op haptonomische basis richt zich met name op het hier en nu en het accent wordt niet gelegd op het verwerken van gevoelens uit het verleden, hetgeen bij haptotherapie wel het geval kan zijn.
Naast alle gangbare fysiotherapeutische klachten zijn er een aantal meer specifieke indicaties voor fysiotherapie op haptonomische basis zoals:
– lichamelijke of psychische overbelasting
– stress
– hyperventilatie
– spierverkrampingen
– hoofdpijn
– chronische pijn
– lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
– wisselende klachten die het gevolg kunnen zijn van teveel spanning


Wat is Haptonomie
We gebruiken ons gezond verstand om ons staande te houden in het
leven. …. Maar hoe gebruiken we ons gevoel? Weten we welke
mogelijkheden ons gevoel daarin te bieden heeft?
Zijn we ons bewust van onze veerkracht, draagkracht, emoties?
In de haptonomie staat de gevoelsbeleving centraal. Wat voelt iemand
en hoe reageert hij/zij vanuit deze gevoelens? Hoe gaat men vanuit
deze belevingen om met zichzelf, maar ook met de ander?
Contact en communicatie zijn van wezenlijke betekenis in de haptonomie en
daarbij is het lichaam het belangrijkste uitgangspunt. Het lijf heeft een sterk
geheugen voor de gevoelens die het heeft doorgemaakt.
Wanneer de mens te sterk vanuit negatieve gevoelsherinneringen
gaat reageren, kan dit leiden tot onnatuurlijke houdingen, blokkades in
bewegingspatronen, geremde gevoelsbewegingen en een verstoorde
beleving van contacten.
Door dit bewust te worden biedt dit mogelijkheden om
daar anders mee om te gaan en nieuwe “wegen” te ontdekken.
De mens kan de kwaliteiten van zijn gevoel zoals veerkracht, draagkracht,
spankracht e.d. gebruiken als hij het moeilijk heeft.
Het bevordert een betere balans tussen denken en voelen, tussen actief zijn
en rust vinden, tussen doen en beleven.
De haptonomie biedt u mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling en Stephanie Besteman helpt u hier graag bij.