kinderen.jpg

 

 1. 1.Hulpvraag: wat is het probleem?_______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Aanvinken:

□     Leesbaarheid                                           □   Vloeiendheid

□     Regelmaat in de letters                             □   Te groot schrift

□     Tempo                                                   □   Pengreep

□     Pendruk

 1. Schrijft het kind in blokschrift of verbonden schrift?_______________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. Welke schrijfmethode hanteren jullie??_________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Wanneer zijn alle letters bekend? Welke letters kent het kind nu?____________________________

________________________________________________________________________________

 1. Schrijft het kind met potlood, pen, stabilo, vulpen of hulpmiddel??___________________________

________________________________________________________________________________

 1. Hoe is de schrijfhouding?____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. a.Wordt er een zitkussen gebruikt?____________________________________________________
 2. a.Hoe verloopt de grove motoriek (zoals gym, buitenspelen)________________________________
 1. Is er sprake van andere motorische problematiek?_________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. b.Hoe verloopt de fijne motoriek______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. Is er sprake van een leerprobleem?_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Is er sprake van gedrags-, concentratieprobleem?__________________________________________

_________________________________________________________________________________

Mailadres leerkracht: __________________________________________________________