kinderen.jpg

Ervaar onze Unieke Nek-/armtraining!

Achtergrondinformatie

Ervaringen deelnemers

Kosten en vergoeding

 

De nek-/armtriatlon is een specifiek trainingsprogramma voor mensen met chronische- of herhaalde klachten in de nek/arm.
Dit programma wordt door de zorgverzekeraars voor een groot deel vergoed.

Doel van de training is:

1. Uw lichaam langduriger sterker maken, waardoor u meer lichamelijke belasting aan kunt.
2. Uw klachten verminderen en veelal volledig laten verdwijnen.

De Nek-/armtriatlon houdt in:

1. In de training staat niet de pijn, maar de activiteit en belastbaarheid centraal om een goede trainingsopbouw te kunnen bewerkstelligen.
2.Middels een intake en computergestuurd- trainings-opbouw-programma wordt uw specifieke trainingsniveau bepaald en op maat gemaakt.
3. De training richt zich op de opbouw van de zwakke schakels in de keten.
4. Door de functionele training wordt belasting in het dagelijkse leven het meest benaderd, waardoor uw belastbaarheid in die situatie ook verbeterd.
5. Indien nodig kunnen er aanvullende trainingen m.b.t. conditie of vetverbranding aan uw programma worden toegevoegd.

De rol van de altijd aanwezige begeleidende therapeut is:

• Controle op een goede uitvoer van de oefeningen.
• Controle op een juiste gestage opbouw van het trainingsprogramma.
• Motiveren en waar nodig uitleggen c.q. voorlichting geven.
• Wegnemen van (bewegings)angst.
• Begeleiding geven m.b.t. de thuistraining.