kinderen.jpg

FysiokidZ 0-2 jaar

Rollen, spelen op de buik, gaan zitten, blijven zitten, kruipen, gaan staan en lopen zijn alledaagse bezigheden voor een kind. Maar wat als dat niet vanzelf gaat? Uw kind beweegt onvoldoende of niet gevarieerd of heeft overgewicht. Vaak hebben die kinderen dan een zetje nodig om vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen. In de groepslessen van FysiokidZ bieden wij de hulp, die deze kinderen nodig hebben.

Doelstelling FysiokidZ 0-2 jaar

Bij FysiokidZ 0-2 jaar leert u spelenderwijs uw kind te stimuleren om meer en beter te gaan bewegen. Verder leert u welke speelmogelijkheden er zijn hoe u met uw kind kunt spelen en leert het kind hoe het alleen en met anderen kan spelen.

Training

In de 6 groepslessen wordt in groepsverband met ook individuele aandacht gewerkt aan het aanleren van de benodigde vaardigheden in het bewegen. De lessen worden ingevuld met verschillende uitdagende materialen en beweegsituaties, spelletjes en muziek. Uw kind leert samen met u en de andere kinderen en ouders, op het eigen niveau hiermee om te gaan en vertrouwd te raken.
Er zijn 3 verschillende groepen en afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de ontwikkelingsfase wordt uw kind in een van deze 3 groepen geplaatst:
1. Baby groep van 0 tot en met 9 maanden Nijntje
2. Dreumes groep van 9 tot en met 18 maanden Vosje
3. Peuter groep van 18 tot en met 36 maanden Beertje
Begeleidende informatie en materialen
Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 4 kinderen met hun ouders.
De lessen duren een uur en vinden eens per twee weken plaats, met uitzondering van de schoolvakanties.
De begeleiding (groepslessen, intake en eindevaluatie ) wordt verzorgd door de kinderfysiotherapeut.
Aan het begin van de groepslessen krijgt u een huiswerkboekje mee. Hierin komt na elke les een opdracht om thuis mee te oefenen.
Verder krijgt u informatie over de motorische ontwikkeling en adviezen over welk speelgoed past bij de ontwikkelingsfase van uw kind.

Kosten

De kosten worden vrijwel altijd via de basisverzekering van uw kind door de zorgverzekeraar vergoed.     

 

FysiokidZ 3-4 jaar

Rennen, klimmen, tikkertje, rollen, glijden, de trap oplopen, je zelf aan en uit kleden, zonder zijwieltjes leren fietsen, knippen, kleuren, met een bal spelen , met andere kinderen spelen. Het zijn alledaagse handeling in het leven van een kind. Maar wat als dat niet vanzelf gaat? Is het kind bang om te vallen of valt juist veel, is onhandig, hoogtevrees, heeft moeite om zijn evenwicht te bewaren, is niet snel genoeg of beweegt het onvoldoende of niet gevarieerd, heeft uw kind last van overgewicht?

Deze kinderen hebben een zetje nodig om vertrouwen in eigen kunnen te krijgen en motorische te groeien. Met behulp van FysiokidZ creëren wij deze mogelijkheden voor het kind. Kinderen van 3 en 4 jaar doen samen beweegervaringen op voor een goed start van meer beweegplezier. Er worden na het programma adviezen gegeven in welke richting het kind zich eventueel verder kan ontwikkelen en ontplooien. Bv: kleuterjudo, zwemmen, kinderyoga, kleutergym, kindermuziek, acrobatiek, atletiek enz.

Doelstellingen FysiokidZ 3-4 jaar

Na 10 lessen heeft uw kind
1. meer basisvaardigheden die nodig zijn voor bewegen.
2. meer beweegervaringen en daardoor meer (zelf)vertrouwen in bewegen.
3. beter leren spelen in een groep: dit is goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling.

Training

De 10 groepslessen bestaan uit het opdoen van allerlei bewegingsvaardigheden waarin we individuele accenten kunnen leggen per kind, maar waar vooral het groepsproces een belangrijke factor is. Met behulp van allerlei verschillende uitdagende materialen en beweegsituaties, spelletjes en muziek worden de groepslessen ingedeeld in een inleiding, kern en eindspel.
Het kind leert samen met andere kinderen, op eigen niveau, zichzelf, de ander en het materiaal te vertrouwen en met plezier te bewegen.

Begeleidende informatie en materialen
Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 6 kinderen.

De les is wekelijks met uitzondering van de schoolvakanties.

De in- en uittake worden verzorgt door de kinderfysiotherapeut. Naar aanleiding daarvan wordt een start- en eindverslag gemaakt.

De groeplessen worden begeleid door een fysiotherapeut die ook docente Lichamelijke Opvoeding en MRT leerkracht is.

Bij de start van FysiokidZ krijgt ieder kind een huiswerkboekje mee. Hierin komt na elke les de opdracht van de week om thuis te oefenen.

Kosten

De kosten worden vrijwel altijd via de basisverzekering van uw kind door de zorgverzekeraar vergoed.

 

FysiokidZ 5-7 jaar

Rennen, klimmen, tikkertje, rollen, glijden, traplopen, aan en uit kleden, fietsen, zwemmen, balspelen, skeeleren en met andere kinderen spelen. Het zijn alledaagse handeling in het leven van een kind. Maar wat als dat niet vanzelf gaat? Het kind is bang om te vallen of valt juist veel, is onhandig, heeft hoogtevrees, heeft moeite om zijn evenwicht te bewaren, is niet snel genoeg of wordt altijd als eerste getikt. Doet niet graag mee met gym of speelt niet graag op het schoolplein met andere kinderen. Of uw kind heeft door ziekte een vertraging opgelopen in zijn motorische/emotionele ontwikkeling.

Met de groepstherapie FysioKidz willen wij kinderen van 5, 6 en 7 jaar samen bewegingservaringen laten opdoen, voor een goede start van meer beweegplezier. Het leren spelen in een groep is belangrijk voor de sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. Er worden na het beweegprogramma adviezen gegeven in welke richting het kind zich eventueel verder kan ontwikkelen en ontplooien. Denk bv aan judo, zwemmen, gym, acrobatiek, atletiek, tennis enzovoort.

 

Doelstellingen FysiokidZ 5-7 jaar

1. Na 10 lessen kan een kind makkelijker en met minder angst / spanning bewegen, er is plezier in bewegen.

2. Het kind kan zich makkelijker aansluiten bij een club/vereniging en blijft in beweging.

3. Het kind kan beter meekomen op school en kan beter spelen met andere kinderen.

4. Het kind heeft meer zelfvertrouwen waardoor het in zijn algehele ontwikkeling een groei laat zien.

 

Training

De groepslessen bestaan uit het opdoen van allerlei beweeg-vaardigheden waarin we individuele accenten leggen per kind maar waar vooral het groepsproces een belangrijke factor is. Met behulp van allerlei verschillende uitdagende materialen en beweegsituaties, spelletjes en muziek worden de lessen ingevuld. Het kind leert samen met de andere kinderen, op eigen niveau, zichzelf, de ander en het materiaal te vertrouwen.

 

Begeleidende informatie en materialen

Er wordt gewerkt in groepjes van 8 tot 10 kinderen.

De les is wekelijks een uur met uitzondering van de schoolvakanties.

De intake en outtake worden verzorgd door een kinderfysiotherapeut. Naar aanleiding daarvan wordt een start- en eindverslag gemaakt.

De groepslessen worden begeleid door een (kinder)fysiotherapeut.

Aan het begin van het programma krijgen de kinderen een huiswerkboekje mee. Hierin komt na elke les krijgt een beweegkaart met een opdracht.

 

Kosten

De kosten worden vaak vergoed door de zorgverzekeraar. Vraag ernaar bij uw fysiotherapeut!