benen.jpg

Ervaar onze Unieke Rugtraining en Nek- Armtraining!

Achtergrondinformatie
Ervaringen deelnemers
Kosten en vergoeding

De rugtriatlon/ nektriatlon is een specifiek trainingsprogramma voor mensen met chronische- of herhaalde klachten in de rug of nek.


Dit programma wordt door de zorgverzekeraars voor een groot deel vergoed.

Doel van de training is:


1. Uw lichaam langduriger sterker maken, waardoor u meer lichamelijke belasting aan kunt.
2. Uw klachten verminderen en veelal volledig laten verdwijnen.

De Rugtriatlon/ nektriatlon houdt in:


1. In de training staat niet de pijn, maar de activiteit en belastbaarheid centraal om een goede trainingsopbouw te kunnen bewerkstelligen.
2.Middels een intake en computergestuurd- trainings-opbouw-programma wordt uw specifieke trainingsniveau bepaald en op maat gemaakt.
3. De training richt zich op de opbouw van de zwakke schakels in de keten.
4. Door de functionele training wordt belasting in het dagelijkse leven het meest benaderd, waardoor uw belastbaarheid in die situatie ook verbeterd.
5. Indien nodig kunnen er aanvullende trainingen m.b.t. conditie of vetverbranding aan uw programma worden toegevoegd.

De rol van de altijd aanwezige begeleidende therapeut is:


• Controle op een goede uitvoer van de oefeningen.
• Controle op een juiste gestage opbouw van het trainingsprogramma.
• Motiveren en waar nodig uitleggen c.q. voorlichting geven.
• Wegnemen van (bewegings)angst.
• Begeleiding geven m.b.t. de thuistraining.