benen.jpg

Met de rugtriatlon training herstelt u het evenwicht door een sterke rug met een goede rugcoördinatie.

1. Veranderde inzichten

Vroeger

Tot voor kort geloofde de medische wereld dat aan rugklachten altijd een blessure ten grondslag lag. Een blessure van de kleine gewrichtjes tussen de wervels, van de tussenwervelschijf of van andere structuren van de wervelkolom. Iets was er kapot, overrekt of gescheurd. Uiteraard werd met name ingezet op het ontlasten van de rug. De kapotte rug had immers rust nodig om te herstellen. Regelmatig werd geadviseerd om 2 of 3 weken bedrust te houden. Ook specialisten deden hard mee. Veelmensen met rugklachten werd zelfs geadviseerd om met sporten te stoppen.

Tegenwoordig

Door vele onderzoekers naar rugklachten en de beste wijze van behandeling, is duidelijk geworden dat bij 80% van de rugklachten geen specifieke diagnose gesteld kan worden. Natuurlijk is er wat aan de hand, er zijn immers rugklachten, maar er is geen sprake van weefselschade. Tegenwoordig worden dit aspecifieke rugklachten genoemd. Om aspecifieke lage rugklachten te verhelpen c.q. voorkomen is het van belang om de veroorzakers van de klacht aan te pakken( je kunt immers geen blessure behandelen die je niet kunt vaststellen).De belangrijkste veroorzakers van lage rugklachten zijn:
• Een slecht belastbare rug door een zittend leven (inactiviteit).
• Geen optimale samenwerking tussen de spiertjes in de onderrug.
• Overbelastende factoren in werk en/of privé.
• Een slechte, belastende houding.
• Psychische overbelasting.
• Andere factoren als roken en ongezonde leefstijl.
Het is dus van groot belang om te achterhalen waar de belangrijkste angel zit waardoor iemand rugklachten heeft. In heel veel gevallen is het zo dat de belastbaarheid van het lichaam(en de rug) door onderbelasting te wensen overlaat. We bewegen en belasten ons lichaam vaak onvoldoende of te eenzijdig. In z'n algemeenheid kun je zeggen dat rugklachten ontstaan als de belastbaarheid van de rug lager is dan de belasting die de rug te verwerken krijgt.
De klachten ontstaan vaak in korte tijd, maar eigenlijk zijn ze vaak ontstaan door een lange tijd waarin het evenwicht tussen de dagelijkse belasting enerzijds en de belastbaarheid van de rug anderzijds niet meer in evenwicht is.
Met de Rugtriatlon hersteld u het evenwicht door een sterke rug met een goede rugcoördinatie.

2.Anders en beter


Een jonge, sportieve, actieve en gezonde persoon die rugklachten krijgt zal vaak ook weer snel van de klachten af zijn. Het lichaam is in principe zeer belastbaar. Klachten kunnen wel eens optreden, maar het lichaam hersteld snel. Veel van de mensen met rugklachten zijn echter niet jong + sportief + actief + gezond. Specifieke training is dan nodig om een belastbare rug te krijgen. Trainen in een fitnesscentrum is uiteraard mogelijk. De opbouwprogramma's zijn echter niet afgestemd op de lagere aanwezige belastbaarheid. Te vaak wordt de training opgebouwd naar de wetten van de spierkrachttraining. Vooruitgangen lijken snel geboekt te kunnen worden. Hier zit de grote fout. De spieren zijn inderdaad in staat om in vrij korte tijd beter getraind te raken. De andere structuren van de rug(maar ook alle andere gewrichten), zoals pezen, banden, slijmbeurzen, kapsels en kraakbeen kunnen echter maar langzaam aanpassen aan een hogere belasting.
Gevolg: Veel klachten als gevolg van een te snelle opbouw!!
Met de rugtriatlon wordt een opbouw gevolgd die past bij personen die niet jong + sportief + actief + gezond zijn.

3. Lokale spiertraining


Kracht is de basis van vele trainingsprogramma's. Sinds kort is duidelijk geworden dat de zogenaamde lokale stabiliserende spieren bij veel mensen met rugklachten zwak of volledig inactief zijn. Herhalende rugklachten zijn vaak een gevolg van inactiviteit van deze spiertjes. Het activeren van deze spieren is een voorwaarde om zonder blessures een goede trainingsopbouw vol te kunnen houden. Deze spieren zijn echter niet te trainen door echte krachttraining maar door coördinatietraining. Voorafgaand aan de Rugtriatlon dient dan ook een individuele training plaats te vinden. Naast specifieke training van deze locale spieren wordt in deze individuele setting ook de coördinatie van de Rugtriatlon basics getraind. Rugtriatlon fysiotherapeuten zijn specifiek getraind om locale spiertraining te geven.

4. Training met losse gewichten"


Uit onderzoek blijkt dat trainen met fitnessapparaten wel verbetering geeft op die apparaten, maar dat het positieve effect op de belastbaarheid in het dagelijkse leven gering is. Het blijkt heel belangrijk te zijn om de manier van trainen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vormen van belasting in het dagelijkse leven. Dat kan het beste door te trainen met losse gewichten. In de Rugtriatlon wordt dan ook uitsluitend met losse gewichten getraind.

5. Pijn


Pijn voorafgaand aan de Rugtriatlon
Veelal kunt u al beginnen met de Rugtriatlon terwijl u rugklachten en pijn heeft. Alleen in specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld compressie op zenuwen, kan nog niet met de Rugtriatlon gestart worden. In het individuele onderzoek voorafgaand aan de Rugtriatlon worden deze specifieke situaties opgespoord. Bij onduidelijkheid wordt vooraf een bezoek aan uw huisarts geadviseerd. Veruit kunnen de meeste mensen dus met pijnklachten gewoon aan de Rugtriatlon beginnen.
Pijn tijdens de Rugtriatlon:
Tijdens de Rugtriatlon kan het zijn dat pijnklachten, zeker in het begin, erger worden in plaats van minder. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te geven:
a. Er gebeurt wat met uw lichaam. Uw rug moet wennen aan het feit dat het specifiek belast wordt.
b. Het pijnverloop, zeker bij chronische rugklachten, is in de tijd vaak erg wisselend. Het kan dus goed zijn dat de pijn ook erger geworden was zonder Rugtriatlontraining
"Goede pijn" bestaat dus wel degelijk. Pijn als teken dat er iets ten goed verandert, maar waar het lichaam wel even aan moet wennen.